Tin tức

THẨM MỸ MŨI

THẨM MỸ MẮT

HÚT MỠ

THẨM MỸ NGỰC

THẨM MỸ DA

TIN TỨC

CHUYÊN MÔN

Cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình có quan trọng?

Cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình có quan trọng?

Dù bận rộn nhưng Bác sĩ Võ Thành Trung luôn cố gắng dành thời gian cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.  Hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ, THS.BS Võ Thành Trung không ngừng học hỏi và nâng cao tay nghề. Với chuyên môn vững vàng trong ngành phẫu...

Đọc thêm
Cắt mí iLID có “hot” như lời đồn?

Cắt mí iLID có “hot” như lời đồn?

Công nghệ cắt mí độc quyền iLid tại La Ratio  Kỹ thuật thực hiện của cắt mí iLid được tiến hành sau khi khách hàng đã được gây tê vùng mắt. Lúc này, bác sĩ sẽ thực hiện đường rạch mãnh tại vị trí đã được xác định, bóc tách và loại bỏ bọng mỡ (nếu có), da thừa. Sau đó...

Đọc thêm
BẢN LĨNH DOANH NHÂN THỜI KHÓ  – BÁC SĨ VÕ THÀNH TRUNG

BẢN LĨNH DOANH NHÂN THỜI KHÓ – BÁC SĨ VÕ THÀNH TRUNG

Thạc sĩ - Bác sĩ Võ Thành Trung là Bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ. Hiện tại Bác sĩ Trung đang công tác trong vai trò là Phó Giám đốc Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Trung tâm thẩm mỹ bệnh viện Trung ương Huế. Bên cạnh đó, Bác sĩ Trung cũng đang giữ vị trí Giám đốc...

Đọc thêm
Cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình có quan trọng?

Cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình có quan trọng?

Dù bận rộn nhưng Bác sĩ Võ Thành Trung luôn cố gắng dành thời gian cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.  Hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ, THS.BS Võ Thành Trung không ngừng học hỏi và nâng cao tay nghề. Với chuyên môn vững vàng trong ngành phẫu...

Đọc thêm
Cắt mí iLID có “hot” như lời đồn?

Cắt mí iLID có “hot” như lời đồn?

Công nghệ cắt mí độc quyền iLid tại La Ratio  Kỹ thuật thực hiện của cắt mí iLid được tiến hành sau khi khách hàng đã được gây tê vùng mắt. Lúc này, bác sĩ sẽ thực hiện đường rạch mãnh tại vị trí đã được xác định, bóc tách và loại bỏ bọng mỡ (nếu có), da thừa. Sau đó...

Đọc thêm
BẢN LĨNH DOANH NHÂN THỜI KHÓ  – BÁC SĨ VÕ THÀNH TRUNG

BẢN LĨNH DOANH NHÂN THỜI KHÓ – BÁC SĨ VÕ THÀNH TRUNG

Thạc sĩ - Bác sĩ Võ Thành Trung là Bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ. Hiện tại Bác sĩ Trung đang công tác trong vai trò là Phó Giám đốc Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Trung tâm thẩm mỹ bệnh viện Trung ương Huế. Bên cạnh đó, Bác sĩ Trung cũng đang giữ vị trí Giám đốc...

Đọc thêm
Cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình có quan trọng?

Cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình có quan trọng?

Dù bận rộn nhưng Bác sĩ Võ Thành Trung luôn cố gắng dành thời gian cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.  Hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ, THS.BS Võ Thành Trung không ngừng học hỏi và nâng cao tay nghề. Với chuyên môn vững vàng trong ngành phẫu...

Đọc thêm
Cắt mí iLID có “hot” như lời đồn?

Cắt mí iLID có “hot” như lời đồn?

Công nghệ cắt mí độc quyền iLid tại La Ratio  Kỹ thuật thực hiện của cắt mí iLid được tiến hành sau khi khách hàng đã được gây tê vùng mắt. Lúc này, bác sĩ sẽ thực hiện đường rạch mãnh tại vị trí đã được xác định, bóc tách và loại bỏ bọng mỡ (nếu có), da thừa. Sau đó...

Đọc thêm
BẢN LĨNH DOANH NHÂN THỜI KHÓ  – BÁC SĨ VÕ THÀNH TRUNG

BẢN LĨNH DOANH NHÂN THỜI KHÓ – BÁC SĨ VÕ THÀNH TRUNG

Thạc sĩ - Bác sĩ Võ Thành Trung là Bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ. Hiện tại Bác sĩ Trung đang công tác trong vai trò là Phó Giám đốc Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Trung tâm thẩm mỹ bệnh viện Trung ương Huế. Bên cạnh đó, Bác sĩ Trung cũng đang giữ vị trí Giám đốc...

Đọc thêm
Cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình có quan trọng?

Cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình có quan trọng?

Dù bận rộn nhưng Bác sĩ Võ Thành Trung luôn cố gắng dành thời gian cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.  Hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ, THS.BS Võ Thành Trung không ngừng học hỏi và nâng cao tay nghề. Với chuyên môn vững vàng trong ngành phẫu...

Đọc thêm
Cắt mí iLID có “hot” như lời đồn?

Cắt mí iLID có “hot” như lời đồn?

Công nghệ cắt mí độc quyền iLid tại La Ratio  Kỹ thuật thực hiện của cắt mí iLid được tiến hành sau khi khách hàng đã được gây tê vùng mắt. Lúc này, bác sĩ sẽ thực hiện đường rạch mãnh tại vị trí đã được xác định, bóc tách và loại bỏ bọng mỡ (nếu có), da thừa. Sau đó...

Đọc thêm
BẢN LĨNH DOANH NHÂN THỜI KHÓ  – BÁC SĨ VÕ THÀNH TRUNG

BẢN LĨNH DOANH NHÂN THỜI KHÓ – BÁC SĨ VÕ THÀNH TRUNG

Thạc sĩ - Bác sĩ Võ Thành Trung là Bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ. Hiện tại Bác sĩ Trung đang công tác trong vai trò là Phó Giám đốc Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Trung tâm thẩm mỹ bệnh viện Trung ương Huế. Bên cạnh đó, Bác sĩ Trung cũng đang giữ vị trí Giám đốc...

Đọc thêm
Cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình có quan trọng?

Cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình có quan trọng?

Dù bận rộn nhưng Bác sĩ Võ Thành Trung luôn cố gắng dành thời gian cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.  Hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ, THS.BS Võ Thành Trung không ngừng học hỏi và nâng cao tay nghề. Với chuyên môn vững vàng trong ngành phẫu...

Đọc thêm
Cắt mí iLID có “hot” như lời đồn?

Cắt mí iLID có “hot” như lời đồn?

Công nghệ cắt mí độc quyền iLid tại La Ratio  Kỹ thuật thực hiện của cắt mí iLid được tiến hành sau khi khách hàng đã được gây tê vùng mắt. Lúc này, bác sĩ sẽ thực hiện đường rạch mãnh tại vị trí đã được xác định, bóc tách và loại bỏ bọng mỡ (nếu có), da thừa. Sau đó...

Đọc thêm
BẢN LĨNH DOANH NHÂN THỜI KHÓ  – BÁC SĨ VÕ THÀNH TRUNG

BẢN LĨNH DOANH NHÂN THỜI KHÓ – BÁC SĨ VÕ THÀNH TRUNG

Thạc sĩ - Bác sĩ Võ Thành Trung là Bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ. Hiện tại Bác sĩ Trung đang công tác trong vai trò là Phó Giám đốc Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Trung tâm thẩm mỹ bệnh viện Trung ương Huế. Bên cạnh đó, Bác sĩ Trung cũng đang giữ vị trí Giám đốc...

Đọc thêm
Cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình có quan trọng?

Cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình có quan trọng?

Dù bận rộn nhưng Bác sĩ Võ Thành Trung luôn cố gắng dành thời gian cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.  Hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ, THS.BS Võ Thành Trung không ngừng học hỏi và nâng cao tay nghề. Với chuyên môn vững vàng trong ngành phẫu...

Đọc thêm
Cắt mí iLID có “hot” như lời đồn?

Cắt mí iLID có “hot” như lời đồn?

Công nghệ cắt mí độc quyền iLid tại La Ratio  Kỹ thuật thực hiện của cắt mí iLid được tiến hành sau khi khách hàng đã được gây tê vùng mắt. Lúc này, bác sĩ sẽ thực hiện đường rạch mãnh tại vị trí đã được xác định, bóc tách và loại bỏ bọng mỡ (nếu có), da thừa. Sau đó...

Đọc thêm
Lễ khai giảng khóa đào tạo nghề spa- Chăm sóc da

Lễ khai giảng khóa đào tạo nghề spa- Chăm sóc da

Hiện nay, nhiều bạn trẻ mong muốn được làm việc tại các Spa, viện thẩm mỹ với vị trí kỹ thuật viên chăm sóc da chuyên nghiệp. Nhưng khi bắt đầu lựa chọn nơi học lại gặp rất nhiều khó khăn. Hôm nay ngày 02/12/2022 Ratio Academy lễ khai giảng khóa Đào tạo nghề Spa -...

Đọc thêm

BÁO CHÍ NÓI GÌ VỀ BS.TRUNG

Bác sĩ từng cứu vô số ca nâng mũi hỏng: “Thẩm mỹ không phải để trở thành người khác mà là thay đổi để trở thành phiên bản hoàn hảo hơn”

Xem thêm

Chuyện người bác sĩ chuyên ‘vá nụ cười’ và san sẻ niềm hạnh phúc

Xem thêm

Bác sĩ Võ Thành Trung – Chuyên gia thẩm mỹ có tâm và tầm

Xem thêm

Bác sĩ Võ Thành Trung: Trăn trở với những cảnh đời kém may mắn…

Xem thêm